Dialog autorități locale

Masă rotundă: ”Creșterea și îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru femeile rome” (22.09.2021 - Ploiești, 25.11.2021 - Bacău, 13.12.2021 - Giurgiu)

Probleme identificate la nivel local:

  • discriminarea fetelor și femeilor rome atunci când accesează servicii de sănătate reproductivă și sexuală;
  •  lipsa implicării cadrelor medicale în aplicarea serviciilor medicale în comunitățile de romi. Există un număr mare de medici de familie care refuză să consulte persoane de etnie romă;
  • lipsa cadrelor medicale de specialitate;
  • lipsa campaniilor de informare și a programelor naționale de screening al cancerului de col uterin, mamar, testare Babeș-Papanicolau, etc.

Soluții propuse:

  • dezvoltarea unui cadrul de dialog permanent între autoritățile locale și membrii comunități, pentru identificarea soluțiilor la problemele comunității (îmbunătățirea serviciilor medicale, creșterea accesibilității pentru comunitățile de romi, în special pentru fete și femei rome, eliminarea rasismului sistemic și instituțional);
  • creșterea rolului Direcțiilor de Sănătate Publică în combaterea discriminării și facilitarea accesului femeilor rome la servicii de sănătate reproductivă și sexuală;
  • implicarea societății civile în informarea comunităților de romi privind drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de pacienți;
  • dezvoltarea de programe de educație sexuală adresate tinerelor și tinerilor din comunitățile rome;
  • îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul serviciilor medicale comunitare și medierii sanitare.

Galerie foto: