Împuternicire

Despre activismul femeilor rome de la Valea Seacă

Am adunat în acest scurt material video 7 ani de muncă în comunitatea din Valea Seacă, timp în care am format și consolidat un grup de inițiativă format din femei rome cu experiențe de viață cât mai diverse și intersecționale, care au învățat să fie solidare unele cu altele, să se sprijine și să se încurajeze reciproc, dar și să-și revendice drepturile în fața autorităților publice locale. Ne bucură foarte mult că aceste modele de organizare și participare comunitară au fost preluate și de tinerele rome din comunitate, astfel că și acestea au început să se organizeze și să practice aceste modele pe care le-au învățat de la noi și de la femeile rome din comunitate.

Material video realizat de Asociația E-Romnja în cadrul proiectului ”DajPhen – Rețele de solidaritate pentru femeile rome” derulat de E-Romnja în parteneriat cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN cu sprijinul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați: www.eeagrants.org.
Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.
Informații despre proiectul ”DajPhen – Rețele de solidaritate pentru femeile rome” sunt disponibile la www.dajphen.ro.