Închidere proiect

Timp de doi ani, împreună cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN ne-am propus să adresăm tema sănătății sexuale și reproductive precum și a maternității pentru a susține femeile și adolescentele rome care se confruntă cu discriminări multiple și intersecționale (etnice, de gen, economice, de vârstă etc.) din comunitățile rome din Valea Seacă, Mizil și Giurgiu de a se baza pe un sistem alternativ de suport comunitar. Câteva din rezultatele obținute în cadrul proiectului:
 • 746 adolescente și femei rome din cele trei comunități de intervenție care au participat și au beneficiat de activități în etape diferite, precum: întâlniri lunare, instruiri, focus grupuri, cafenele publice, schimburi de experiențe mame/fiice, ateliere tematice legate de maternitate, sănătate reproductivă;
 • 200 adolescenți și bărbați romi din cele trei comunități și județe de intervenție care au participat la ateliere comunitare referitoare la educația pentru  sănătatea reproductivă;
 • 9 mese rotunde în județele Bacău, Giurgiu și Prahova cu autorități publice locale și județene la care au participat specialiști medici ginecologi, mediatoare sanitare etc.;
 • 216 persoane din administrația publică (locală/județeană) și specialiști prezenți la mesele rotunde;
 • Un raport de mapare/documentare realizat la nivelul celor trei județe/comunități de intervenție;
 • 4 mese rotunde cu participarea mediatoarelor sanitare din Mizil, Giurgiu și Valea Seacă pentru a identifica probleme referitoare la accesul adolescentelor și femeilor rome la diferite tipuri de servicii;
 • 2 scrisori deschise către Ministerul Sănătății privind rolul și activitatea mediatoarelor sanitare și funcționarea cabinetelor de planificare familială prin PNNR
 • 1 scrisoare deschisă către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse cu privire la sprijinirea mamelor minore și accesarea serviciilor sociale și de sănătate);
 • 75 de întâlniri ale grupurilor de inițiativă din Mizil, Giurgiu și Valea Seacă;
 • Campanii locale de strângere de hăinuțe și produse necesare pentru mame și copii;
 • Peste 80 deplasări în cele trei comunități în cele 25 luni de implementare;
 • 3 expoziții photo-voice pe tema maternității rome în comunitățile de intervenție;
 • Mii de ore de discuții despre maternitate, sărăcie, inegalități, acces scăzut și rasism în sănătate, comunicare transgenerațională între femei, solidaritățile dintre femei, corp și îngrijire, familie și femei, viață sexuală sănătoasă, alăptarea, roluri, violența de gen, cum facem față menopauzei sau problemelor de sănătate mintală;
 • 16 episoade din seria de podcast-uri ”cu și despre fete și femei rome, dincolo de stereotipuri și prejudecăți”, moderate de Florentina Manea și Steluța Slate;
 • 5 episoade cu informații despre îngrijire pre și post-natală (planificarea familială, decizia informată asupra propriului corp, pregătirea pentru naștere, alăptare, depresia postnatală și cum să o depășești). Materialul a fost dublat în limba romani;
 • Un material video care documentează activismul fetelor și femeilor rome de la Valea Seacă, jud. Bacău;
 • Un material video care documentează perspectivele a șase femei rome despre maternitate;
 • Un spot video despre accesul femeilor rome la servicii de maternitate;
 • Un îndrumar pentru jurnaliștii care abordează subiecte despre comunitatea romă;
 • Website-ul proiectului (www.dajphen.ro) cu variante în limba romani, română și engleză.