”DajPhen - Rețele de solidaritate pentru femeile rome”

Dajphen este un termen conceput pornind de la cuvintele din limba romani daj care înseamnă ”mamă” și phen care înseamnă ”soră”. Alăturarea celor doi termeni definește un întreg sistem de suroritate creat de femeile rome pentru a se sprijini, susține și îngriji în procesul de devenire maternă.
De cele mai multe ori, despre maternitatea femeilor rome se vorbește în termeni negativi, narativul fiind încărcat de stereotipuri, prejudecăți și trimiteri la politicile de sterilizare forțată. Totodată, lipsa educației sexuale, a serviciilor insuficiente privind sănătatea reproductivă, a accesului la infrastructură medicală și servicii din domeniul sănătății, rasismul instituțional reprezintă câteva dintre problemele pe care le-am identificat în comunitățile rome în care lucrăm. Astfel că în lipsa accesului la servicii și a suportului oferit de stat, femeile rome dezvoltă propria lor ”lume” în care se susțin reciproc, pentru a trece prin acest proces dificil, cu multe bariere impuse atât de sistemul instituțional, dar și de societate.

Pornind de la aceste realități, împreună cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN ne propunem în cadrul proiectului ”DajPhen – Rețele de solidaritate pentru femeile rome” susținerea și consolidarea capacității femeilor rome, adolescentelor și adolescenților de etnie romă care se confruntă cu discriminări multiple și intersecționale (etnice, de gen, economice, de vârstă etc.) din comunitățile rome din Valea Seacă, Mizil și Giurgiu de a se baza pe un sistem alternativ de suport comunitar. Totodată, unul din obiectivele proiectului este de a crește accesul la servicii de sănătate reproductivă și maternitate în vederea creșterii incluziunii sociale.

Astfel, de-a lungul a doi ani, vom întreprinde o serie de acțiuni, precum:
– ateliere de informare pentru femei rome privind drepturile în domeniul sănătății, acces la servicii medicale, maternitate, planificare familială;
– instruiri și suport pre și post-natal pentru fete și femei rome;
– activități de creștere a vizibilității muncii femeilor rome și a activismului lor în comunități;
– ateliere pentru bărbați în vederea creșterii implicării acestora pe durata sarcinii partenerelor/soțiilor și în procesul de creștere a copiilor;

– consultări cu autoritățile publice naționale, locale și județene în vederea îmbunătățirii serviciilor și infrastructurii medicale, precum și a creșterii accesului la servicii pentru femeile rome;
– acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea politicilor de sănătate și reducerea practicilor negative instituționale față de fetele și femeile rome;
– instruiri pentru cadre didactice și mediatoare sanitare pe teme de sănătatea reproducerii și educație sexuală;
– ateliere adresate medicilor romi și neromi în vederea creșterii implicării acestora în livrarea serviciilor medicale.


_ _ _
E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome este o organizație non-guvernamentală feministă romă înființată în anul 2012 care luptă pentru afirmarea, promovarea și creșterea implicării fetelor și femeilor rome în spațiul societății și al comunității rome.
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2007 care militează pentru creșterea accesului romilor la serviciile de sănătate.

     Proiectul ”DajPhen – Rețele de solidaritate pentru femeile rome” este derulat de E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome împreună cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și beneficiază de o finanțare în valoare de 250.000 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestei prezentări nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați: www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

PROIECT DERULAT DE: