ANUNȚ DE ANGAJARE:

cerere ofertă pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de fundraising

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului ”DajPhen – Rețele de solidaritate pentru femeile rome”, cod proiect ACF_A7_MM_21, Asociația E-Romnja organizează o procedură de selecție ofertă în vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii de fundraising.

Specificațiile tehnice pentru realizarea serviciilor de fundraising sunt:
• Realizarea unei strategii de fundraising pentru Asociația E-Romnja care să vizeze atât contactul direct cu companii/firme/persoane individuale pentru donații și alte surse;
• Servicii de fundraising: organizarea unei campanii de strângere de fonduri pentru finanțarea celor două centre comunitare.
Ofertanții vor include în oferta tehnică minim 1 expert cheie care va îndeplini următoarele condiții:
• Studii superioare în domeniul marketing-ului sau alt domeniu relevant pentru temele proiectului. Dovada se va face cu diploma de studii de lungă durată;
• Experiență în activități de colectare fonduri de minim 2 ani – dovedita prin contracte, recomandări etc. Vor fi atașate ofertei documente doveditoare inclusiv un CV;
• Abilități de comunicare și relaționare pentru a construi relații la diferite nivele, bune abilități de ascultare;
• Cunoașterea limbii engleze (scris/vorbit);
• Experiență în comunicare și prezentare (consultanță, scriere, editare – foto/video/text) dovedită prin minimum un contract, o recomandare sau alt tip de document justificativ etc.

Perioada de contractare: 6 (șase luni)

1. Date privind achizitorul:
Asociația E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, CIF: 305 79 100,
Persoana de contact – Carmen Gheorghe, email: carmen.gheorghe@e-romnja.ro
2. Obiectul achiziției: Servicii fundraising
3. Valoarea estimată (lei): 26.061,35 lei fără TVA
4. Date privind modalitatea de contractare: Contract prestare servicii
5. Termenul limită de depunere a ofertelor: 10 zile pentru servicii, începând cu data de 13 ianuarie 2022. Termenul limită de transmitere a ofertelor: 25 ianuarie 2022, ora 14,00
6. Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora: Propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise la adresa de email: carmen.gheorghe@e-romnja.ro în conformitate cu specificațiile tehnice solicitate.