Instruire

Instruiri pentru femei rome

Am organizat o serie de trei instruiri adresate unui număr de 30 de femei rome din comunitățile noastre din Giurgiu, Mizil și Valea Seacă cu scopul de a crește solidarități, de a deconstrui mituri și de a învăța din surse credibile despre maternitate, sănătate sexuală și reproductivă.

Educație pentru sănătate - ateliere pentru tineri și bărbați romi

Împreună cu partenerii noștri de la Sastipen – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate, am organizat ateliere de educație pentru sănătate pentru bărbații romi din Valea Seacă, Mizil și Giurgiu.

Alături de facilitatorul atelierului, Ioan Petre, bărbații au discutat despre infecții cu transmitere sexuală, cum ne protejăm pe noi și pe ceilalți, despre evitarea sarcinilor nedorite, planificare familială și cum ne asumăm luarea de decizii în familie.

În parteneriat cu