Photovoice

PERSPECTIVE ALE MATERNITĂȚII ROME
din Giurgiu, Mizil și Valea Seacă

Dajphen este un termen conceput pornind de la cuvintele din limba romani daj care înseamnă ”mamă” și phen care înseamnă ”soră”. Alăturarea celor doi termeni definește un întreg sistem de suroritate creat de femeile rome pentru a se sprijini, susține și îngriji în procesul de devenire maternă. 

În România, discuțiile despre maternitate și naștere sunt definite dintr-o perspectivă a femeilor albe, educate, din clasa de mijloc, iar acest lucru creează un tip de reprezentare care definește ideea de a fi mamă. În același timp, femeile rome, femeile sărace, femeile cu diferite tipuri de dizabilități, femeile cu probleme de sănătate mintală, cele din mediul rural sau provenind din alte grupuri minoritare sunt excluse din această reprezentare, întrucât imaginea acestora nu se încadrează în portretul dezirabil al mamei. 

Pe de altă parte, despre maternitatea femeilor rome se vorbește, în general, în termeni negativi, discursul fiind încărcat de stereotipuri, prejudecăți și trimiteri la politicile de sterilizare forțată. Același discurs exclude realități cu care femeile rome se confruntă în viața de zi cu zi: sărăcie, lipsa educației sexuale, servicii insuficiente sau lipsa accesului la servicii de sănătate maternală și reproductivă, lipsa infrastructurii medicale, discriminare și rasism instituțional.  

Expoziția photo-voice documentează experiențe diverse ale femeilor rome din Giurgiu, Mizil și Valea Seacă, începând cu decizia de a deveni mamă, nașterea în sine, accesul la servicii, discriminarea din partea autorităților, până la rețelele de suport care se creează între fetele și femeile rome pe perioada sarcinii, dar și după naștere.  

Considerăm că este important ca femeile rome să aibă platforme pentru a-și defini propriile perspective privind maternitatea, cu toate provocările, responsabilitățile și contextele specifice fiecărei comunități în parte. Demersul nostru reflectă toate aceste preocupări, dar și mobilizarea locală din partea femeilor rome pentru a-și crește accesul la servicii de sănătate maternală și reproductivă. 

Dedicăm această expoziție femeilor rome, precum și celor care ne privesc cu respect, au mintea deschisă și dorință de cunoaștere, dincolo de stereotipuri și prejudecăți.

Echipa E-Romnja
dajphen.ro