Dezvoltăm rețele de solidaritate pentru femeile rome

De cele mai multe ori, despre maternitatea femeilor rome se vorbește în termeni rasiști, narativul fiind încărcat de prejudecăți, stereotipuri și trimiteri la politicile de sterilizare. Totodată, lipsa educației sexuale, a accesului la infrastructura medicală și servicii din domeniul sănătății, rasismul instituțional reprezintă câteva dintre problemele pe care le-am identificat în comunitățile rome în care lucrăm. Astfel că, în lipsa accesului la servicii și a suportului oferit de stat, femeile rome dezvoltă propria lor ”lume” în care se susțin reciproc, pentru a trece prin acest proces dificil, cu multe bariere impuse atât de sistemul instituțional, dar și de societate.
În mai 2021, E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome a demarat proiectul DajPhen – Rețele de solidaritate pentru femeile rome derulat în parteneriat cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN pe o perioadă de 24 de luni.
Cei doi parteneri își propun creșterea capacității grupurilor vulnerabile (femei rome, adolescente și adolescenți de etnie romă care se confruntă cu discriminări multiple și intersecționale – etnice, de gen, economice, de vârstă) din comunitățile rome din Valea Seacă (jud. Bacău), Mizil și Giurgiu de a accesa servicii de sănătate reproductivă și maternitate în vederea creșterea incluziunii sociale.
Astfel, de-a lungul celor doi ani de implementare, se vor derula activități precum: consultări cu autoritățile publice naționale, locale și județene în vederea îmbunătățirii serviciilor și infrastructurii medicale, precum și a creșterii accesului la servicii pentru femeile rome; acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea politicilor de sănătate și reducerea practicilor negative instituționale față de femeile rome; ateliere de informare pentru femei rome privind drepturile în domeniul sănătății, acces la servicii medicale, maternitate, planificare familială; instruiri și suport pre și post natal pentru fete și femei rome; ateliere pentru bărbați în vederea creșterii implicării acestora pe durata sarcinii partenerelor/soțiilor și în procesul de creștere a copiilor; instruiri pentru cadre didactice și mediatoare sanitare pe teme de sănătatea reproducerii și educație sexuală; ateliere adresate cadrelor medicale în vederea creșterii implicării acestora în livrarea serviciilor medicale.
Dezbaterea ”Experiențe empirice ale femeilor rome privind accesarea serviciilor de sănătate reproductivă – cum ne solidarizăm în procesul de maternitate în absența statului” este un prim eveniment public prin care ne dorim vizibilizarea problemelor cu care femeile rome se confruntă atunci când accesează servicii de sănătate. Vor vorbi femei rome din comunitățile în care lucrăm și activiste rome.
Evenimentul va avea loc în data de 31 august 2021, începând cu ora 15:30, prin intermediul platformei Zoom.

Despre E-Romnja:
E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome. Prin activitățile noastre urmărim: introducerea de programe care se adresează problemelor femeilor rome; introducerea perspectivei de gen în toate programele destinate romilor și nu numai; îmbunătățirea politicilor și măsurilor întreprinse în domeniile: piața muncii, educație, sănătate, justiție, cultură sau orice alt domeniu care ar putea aduce siguranță și protecție; revendicarea drepturilor femeilor rome, încurajarea participării civice și politice a femeilor rome la nivel local și național. www.e-romnja.ro

Despre SASTIPEN:

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN este o organizaţie nonguvernamentală din România, înfiinţată în anul 2007, care militează pentru creşterea accesului romilor la serviciile de sănătate. SASTIPEN are ca misiune promovarea dialogului social, participarea şi implicarea comunităţii în structurile de luare a deciziilor privind politicile publice adresate cetăţenilor romi şi neromi, prin îmbunătăţirea comunicării între structurile administrative ale autorităţilor şi comunităţii de la nivel local, naţional şi internaţional, precum şi sesizarea organelor competente, în ceea ce priveşte încălcările drepturilor omului, în legatură cu obiectivele asociaţiei. http://www.sastipen.ro

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Contact: Roxana Oprea, Expert PR

 roxana.oprea@e-romnja.ro