Jekh tikno sikavipen andar el źurnalistură kaj xramosaren andar el rroma

De sode maj but var, atunć kana del pes duma andar e rromani minoriteta, but manuśa andar I presa keren lan and-o jekh modo senzacionalutno, bi te godisaren pen k-o ʒivipen thaj k-el butǎ kaj nakhavden len kodola manuśa pala kasθe xramosaren thaj bi te roden and-o negativo mothovipen pala el rroma, maj but von keren les maj nasul.

Kadja ke, ame kamas te das drom jekhes setosqe e rekomandacienθar kaj te den vast thaj te keren le manuśen kaj xramosaren, źurnalisturǎ te keren jekh etikano źurnalismo, rodino thaj te na maj ingǎren maj dur stereotipurǎ thaj anglutne krisimata pala e rromenqi komuniteta.