Siklăripen

Siklărimata vaś e rromnja

Kerdăm trin var siklărimata vaś tranda rromnă andar el amare komunitetură andar o Giurgiu, Mizil thaj I Valea Seacä kaś te barăras o phanglipen maśkar el manuśa, kaś te pheravas el phurane paramićă thaj te sikalăras katar pakăipnasqe surse pala I maternitatea, pala o seksualo thaj biandipnasqo sastăripen.

Sikavipen vaś sastipen - butăqe kidimata vaś el terne thaj murśa rroma

Khetanes amare partenerureça katar o Sastipen- O Ćentro vaś e Sastăripnaqe Politike, kidinăm rroma,thaj khetanes te das duma pala o sastăripnaqo siklăripen and-i Valea Seacä, Mizilo thaj and-o Giurgiu.

Paśa o facilitatoro le kidimasqo, o Joan Petre, el murśa dine duma pala ol nasfalimata kaj si len seksualo tradinipen, sar te aven amen griźa amenθar thaj kolaverenθar kaj si paśa amenθe, pala sar te keras te na maj aćhel pe phari el rromnă kana na kamen thaj sar te xakăras amen and-i familia kana lel pes jekh dećizia.

Khetanes amare partenerureça katar o