Katar el romnja

Kerdǎm kadaja seria e 5 video materialurǎ kerde katar I moaśa Adina Paun pala el teme vaś o biandipnasqo sastǎripen, o dikhipen anglal thaj pala I sarćina thaj I depresia pala o biandipen sosqe kamas ke kadala informacie laćhe thaj but importante te aresen ke sode but rromnja save na-i len katar te aśunen len.

Materialo inregistrime katar I moaśa Adina Paun
Del duma and-i rromani ćhib: Ionela Padure

0 1-to episodo: So si te ʒanav pala kana vaj sar te kerav ćhave

0 2-to episodo: Sar daśtiv te alosarav me kana kamav te kerav ćhavo

0 3-to episodo: So si te ʒanav kana aśundem ke sem phari

0 4-to episodo: So si te ʒanav pala sar te dikhav pala jekh ćhavo

0 5-to episodo: I depresia pala o biandipen: sosqe sem xolǎme kana aba biandem jekh ćhavo?

So si and-o kadava materialo na si so kamel oficialo e Granturǎ SEE thaj Norvegiene 2014-2021; Andar maj but informacie ʒan p-o: www.eeagrants.org. Informacie pala e  Active Citizens Fund România daśtin te arakhen len p-o www.activecitizensfund.ro.
 
E video materialuria si arakhavde maśkar e autoresqe caćimata thaj si i proprieteta e Asociaciaqi E-Romnja. Na daśtin te kopijn, te keren palal lenθe, te den len maj dur, te te publikin, te sikaven, te keren, te phiren lenθe, te keren aver butia palal lenθe vaj te keren vareso orso rig e materialestosqe arakhutno maśkar e autoresθar ćaćimata bi te pućhen e E-Romnja.